home visie werkwijze_selected doelgroep tarieven contact

Werkwijze

Oriƫnterend gesprek

Nadat u contact met mij heeft opgenomen, nodig ik u uit voor een oriƫnterend gesprek. Het is fijn als uw kind bij dit gesprek aanwezig is, ik kan dan met u en uw kind kennismaken. Uw kind kan vertellen wat de hulpvraag is en wat hij of zij graag wil leren. En ik kan dan vertellen wat kindercoaching is en wat ik zou kunnen betekenen voor uw kind. Wanneer het gesprek voor alle partijen goed voelt en uw kind het kindercoachtraject gaat volgen, dan nodig ik u als ouders uit voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek heeft u van mij een intakeformulier ontvangen dat u thuis kunt invullen. Dit formulier is de leidraad voor het gesprek. Tijdens het intakegesprek zullen we de antwoorden doornemen en kunt u vertellen over uw kind en uw vragen stellen zodat ik een beeld kan vormen van uw kind. Gezamenlijk stellen we de hulpvraag vast, evenals de te bereiken doelen.

Coachingstraject

Als kindercoach vind ik het van belang en tevens een voorwaarde dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt tijdens de sessies. Daarom besteed ik tijdens de eerste sessies veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband. Dit doe ik spelenderwijs door aan te sluiten bij zijn of haar interesses en belevingswereld. Door vooral te luisteren naar uw kind zodat uw kind zich gehoord voelt en zich in alle vrijheid kan uiten. Het coachingstraject bestaat uit ongeveer 8 tot 10 sessies van circa 1 uur. Na 3 tot 4 sessies volgt er een evaluatiegesprek (dit kan evt. ook telefonisch) waarin ik de bevindingen en de vervolgsessies met u bespreek. In overleg bepalen we hoeveel sessies er nodig zijn om de gestelde doelen te evenaren.

Werkvormen

Gesprek- en luistertechnieken

Spelvormen

Creatieve werkvormen

Bewegingsoefeningen uit de Psycho Motorische Therapie

Kids' Skills

Technieken uit de Cognitieve Gedrags Therapie