home visie werkwijze doelgroep tarieven contact

Visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen wijsheid.
EigenWijs betekent voor mij als kindercoach dat ieder kind leert op eigen wijze en zijn eigen interesses heeft. Tijdens het coachingstraject ga ik uit van de mogelijkheden van het kind en sluit ik hierop aan. Daarbij maak ik gebruik van de Eigen Wijsheid van het kind.

Ik vind het belangrijk dat het kind gehoord wordt en erkenning krijgt voor wie hij is, zodat hij zichzelf kan zijn en daardoor in zijn kracht staat. Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het werken met kinderen en ik heb ervaren dat het voor de ontwikkeling van het kind van groot belang is dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Vanuit deze vrijheid kan het kind tot ontplooiing komen en zichzelf laten zien zoals hij is. Daarbij vind ik het van belang om het gedrag los te zien van het kind. Dus als het ware het kind achter het probleem te zien. Niet het kind is het probleem maar het probleem is het probleem. Dat is waar mijn kracht ligt en waarin ik mijzelf heb gespecialiseerd. Mijn eigen wijsheid en ervaring zet ik in om kinderen te laten zijn zoals ze zijn!